Tiến độ mới nhất ngày 12/05/2019 hiện dự án đang hoàn thiện bàn giao khách hàng

Tiến vào ngày mới 12/5/2019

37833adc8ee56bbb32f4

8112f6284211a74ffe00

b1fd0f2a685b8d05d44a

 

Tiến độ

 

10521e42aa7b4f25166a

4ff8adae1997fcc9a586

 b9a24e78fa411f1f4650

Công ty Cổ phần Cổ phần

Phạm vi chính sách: tòa nhà Việt Anh, số 5, đường 144, đường Ngô Gia Tự, lâm Việt Hưng, đường Long Biên, Hà Nội.

Miền Nam trực tuyến HOTLINE: 0918.33.9191

Email: phongduanrubyct3 @ gmail

Trang web:  https://chungcurubycity3.com/

.
Google Analytics Alternative